June 4, 2022

WAT GEBEURT ER ALS EEN BEDRIJF OVERGAAT TOT ADMINISTRATIE

Insolventie leidt er vaak toe dat een bedrijf onder administratie komt. Dit betekent echter niet altijd dat dit het einde van uw bedrijf is. Bedrijven die binnenkomen, kunnen zowel vrijwillig als onvrijwillig worden bestuurd. Administratie leidt ertoe dat het bedrijf wordt verkocht, geliquideerd of geherstructureerd. Bedrijven kunnen na administratie succesvol blijven.

Als uw bedrijf insolvent is geworden, betekent dit niet altijd dat uw bedrijf moet worden gesloten. Administratie volgt vaak op insolventie en het betekent niet altijd dat u operaties moet sluiten. Het is echter een ingewikkeld proces dat kostbaar en langdurig kan zijn. In dit artikel behandelen we de basiselementen van administratie en het bijbehorende proces. Over het algemeen kunnen en zullen bedrijven terugkomen van de administratie als deze al vroeg wordt afgehandeld.

Het doel van de administratie is om de toekomst van een insolvabel bedrijf uit te werken. Dit komt neer op de vraag of het kan worden opgeslagen of niet. Hoe dan ook, de beheerder moet een manier bedenken om de schulden van het bedrijf terug te betalen. Dit geldt ongeacht of het te redden is of niet.

VDG administratiekantoor Rotterdam